Privacy en disclaimer

Parkeerbeheer INDIGO nv verzamelt de persoonsgegevens die de klant invult op de personal data page, gegevens over zijn click- en surfgedrag en transacties via de website van Parkeerbeheer INDIGO nv. Parkeerbeheer INDIGO nv heeft de exclusieve beschikking over bovenstaande persoonsgegevens. De wettelijke voorschriften zoals vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens, worden door Parkeerbeheer INDIGO nvnageleefd.

De gegevens van de klant worden opgeslagen in een klantenbestand en gebruikt voor het afwikkelen van de bestelling of boeking, inclusief de klantenservice. Parkeerbeheer INDIGO nv gebruikt de gegevens ook om het click- en surfgedrag en de transacties van de klant te analyseren en daarmee klantprofielen op te stellen. Deze profielen worden door Parkeerbeheer INDIGO nv gebruikt voor het vervolmaken van het assortiment aan producten en diensten op deze site en om de klant op maat gesneden aanbiedingen te kunnen doen uit het totale producten- en dienstenassortiment van Parkeerbeheer INDIGO nv.

Parkeerbeheer INDIGO nv kan op verzoek van derden Antwerp Airport marketingacties uitvoeren met de adresgegevens van de klant. Twaalf (12) maal per jaar kunnen de adresgegevens van de klant worden gebruikt voor een mailing waarbij alleen Parkeerbeheer INDIGO nv de exclusieve toegang heeft tot de persoonsgegevens.

Indien de klant bezwaren heeft tegen het verzamelen en analyseren van zijn gegevens voor het doen van op maat gesneden aanbiedingen door Parkeerbeheer INDIGO nv kan de klant dit aan Parkeerbeheer INDIGO nv laten weten via de link op de nieuwsbrief. In het geval de klant zijn gegevens wil verwijderen uit het klantenbestand kan de klant gebruik maken van het e-mailadres reserva.pb.be@group-indigo.com. 

Parkeerbeheer INDIGO nv zal - behoudens in de gevallen waarin de wet daartoe verplicht - de persoonsgegevens van de klant niet zonder toestemming van de klant verstrekken aan andere personen of instanties buiten Antwerp Airport.

Parkeerbeheer INDIGO nv besteedt grote zorg aan de kwaliteit van het klantenbestand. Persoonsgegevens worden regelmatig op hun juistheid gecontroleerd en oude, niet meer relevante gegevens worden regelmatig verwijderd. De klant kan zijn eigen persoonsgegevens direct corrigeren op de personal data page. 

Voor vragen of klachten kan de klant zich wenden tot reserva.pb.be@group-indigo.com. Op verzoek van de klant verstrekt Parkeerbeheer INDIGO nv een overzicht van de gegevens die over de klant in het klantenbestand zijn opgenomen.